DECRETO 293-11 PDF

Occasional. Valid for 1 journey in lines 1, 2 and 3 of metro. These tickets are ideal for tourists or people who only rarely use the underground. They are not. Concilio Ecuménico Vaticano II: Apostolicam actuoritatem, decreto sobre el . 13 Juan XXIII: “Pacem in terris”, carta encíclica, AAS 55 () (11 abril. INATUR was created in February (Decreto No. 1 11

Author: Kazrazilkree Dami
Country: Iceland
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 6 October 2005
Pages: 451
PDF File Size: 12.49 Mb
ePub File Size: 13.6 Mb
ISBN: 548-1-79041-116-3
Downloads: 45670
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Felmaran

PCRb collationis Ra lege? Sane si post manumissionem quid illicite commiserunt, hoc apud praesidem provinciae argue accepturus ex iure sententiam.

Unde si legatarius vel fideicommissarius non consentiente patre tuo, quem adseveras testatori successisse et bonorum possessionem accepisse, relicta sibi legata vel fidecommissa detinuit, secundum sententiam interdicti, quod adversus legatarios scriptis heredibus propositum est, oblata satisdatione, quam praestari oportet, in possessione constitui, ut ita retentione competenti utaris, experiri potes.

Erit sane in arbitrio tuo pretium quod dedisti cum usuris recipere, ita tamen, ut perceptorum fructuum ac sumptuum ratio habeatur Quotiens. Si vero partem pretii persolvisti, ad ea, quae venditorem oportet ex venditione praestare, magis actionem quam ad pretii quantitatem, quam te dedisse significas, habes. Quem palam est in tantum provincialium quaestionibus questibus Momm.

R post instrumenti PC reperti transactionem bona fide finitam rescindi iura non patiuntur. La donationis in te recte factae probatori Rnihil quicquam derogat. Delegationes autem nominum in emancipatum collatae perfectam donationem efficiunt Delegationes. Quod si per iniuriam vel circumventionem adversarii hoc fuerit factum, durat C cum B durabit PR beneficium, quo minoribus causa cognita subveniri solet. Sive itaque quasi ad sororem, quam ancillam te posse probare confidis, epistulam emisti, sive familiae erciscundae quasi pro coherede petitus arbiter doceatur, fraternitatis quaestio per haec tolli non potuit.

Unde decrfto ex testamento ad te sive intestato successionem patris tui pertinere apud praesidem provinciae probaveris, restitui tibi res hereditarias iubebit, si non tantum postquam reversus es tempus effluxit, quantum intentionem tuam temporis prolixitate conquiescere facit.

Unde intellegis, quod, si originem rei probare potes, adversario tenente vindicare dominium debeas. De his autem, quae interleta CR deleta V sive supra scripta dicis, non decretto iuris sollemnitatem, sed ad fidei pertinet V pertinent CR quaestionem, ut appareat, utrum testatoris voluntate emendationem meruerunt, vel ab altero inconsulte deleta sunt, an ab aliquo falso haec fuerint commissa.

Those who consult the palingenesia are asked to observe all appropriate copyright restrictions. Si vero, ut vos fraudarent libertate, collusisse eos praeses animadverterit, secundum haec quae divus Pius Antoninus constituit libertatibus consuli providebit.

  AKAI S612 MANUAL PDF

Diutina possessio iure tantum successionis sine iusto titulo obtenta prodesse ad praescriptionem hac sola ratione non potest. Si itaque is, quem te 293-111 commemoras, nunc in libertatem proclamet, interpellare venditorem sive successores eius debes, ut tibi adsistant causamque instruant.

Aditus itaque praeses provinciae probationis aetatis examinata causa, si tuum dolum non reppererit intercessisse, ac te minorem tunc fuisse probaveris, causa cognita in integrum restitui providebit. FV Ulpiae Rufinae d. Sane si laesa es immodice liberatione sollemniter per novationem atque acceptilationem tributa, non de dolo propter paternam verecundiam, sed in factum actio tibi tribuenda est.

In communi autem hereditate quin sumptus ab uno facti bona fide familiae erciscundae dcreto vel negotiorum gestorum actione servari possint, non est ambiguum. Sane si si P si a CR creditoribus in ordine pignorum antecedentibus venumdantibus qui possident comparaverunt vel longi temporis praescriptione muniti perhibentur, pignorum distrahendorum te non deceeto facultatem perspicis. Ac multo 2933-11 inanem timorem geritis, si si R si pro C pecunia numerata oleum susceptum instrumento sit collatum, cum, si reddendi stipulatio nulla subiecta est et huius rei est habita sollemnis contestatio, in suo statu remanente eo, quod vere factum intercessit, ex olei accepti scriptura nihil deberi manifestum est.

P locupletiores sunt C habere te actionem: Quod si eis haec iam h. Si itaque nemini obligata praedia pro donatione consecuta es, 2993-11 geris sollicitudinem, ne vel heredes donatricis vel eius creditores te iure possint convenire.

EMERGENCY NEURORADIOLOGY – PART 8

Cum res tibi donatas ab herede donatricis esse esse dett. Pa cum BZ k. Verum cum patronum post liberti sui mortem ab eo fundi fundo V collatam donationem habuisse ratam adseveras, manumissoris factum infirmare successores eius minime possunt.

Sane si ea, quae in tua positis potestate donaveras, post emancipationem contra tuam tenuerunt voluntatem, horum penes te dominium remansit, si quidem nec tempore quo voluisti propter vinculum potestatis sibi quicquam quaerere, nec post invito te te M omit Dcreto de rebus tui potuerunt.

Unde adito iudice competenti probare te oportet contra tuam voluntatem hunc fundum instrumento adversarium tuum sibi adscribi laborasse, ut secundum tenorem rescripti nostri possis consequi sententiam.

C rescindi nec nostro oportet rescripto, quam tua voluntas iurisque auctoritas fecit cecreto.

Categoría: Ocasional | Metro Bilbao

Quapropter aditus praeses provinciae, si animadverterit in vacuam possessionem neque patrem tuum neque successores eius emptorem vel heredes ipsius quocumque loco factos induxisse, non dubitabit nihil esse translatum pronuntiare.

FV Aurelio Onesimo pp. Si vero hoc probari non potest, consequens est, ut superstite quidem servo dominum de peculio convenias vel, si iam servus rebus humanis exemptus est vel distractus seu manumissus nec annus excessit, de peculio quondam adversus eum experiri possis.

  INTEL FW82801BA PDF

Si tamen in instrumento per sacramenti religionem maiorem te esse adseverasti, non ignorare debes exclusum tibi esse in secreto restitutionis beneficium, nisi palam et evidenter ex instrumentorum prolatione, non per testium depositiones te fuisse minorem ostenderis. Item pecora stercorandi vel pascendi causa decrsto constituta, ut fructus de his capiantur vel ut fundus sit instructior, fideicommisso cedere certi iuris est. Curatoris etiam successores negotiorum gestorum utili conventos actione tam dolum quam latam culpam praestare debere nec ad eos officium administrationis transire ideoque nullam alienandi eos res adultae potestatem habere convenit.

Cum itaque proponas ignis vi quaedam cremata de his quae tibi fuere commendata nec ullum dolum in subtrahendis rebus adhibitum, rector provinciae nihil contra iuris rationem fieri patietur.

A ceteris autem tantum specialibus in rem actionibus vindicari posse manifestum est, si non agentis intentio per usucapionem vel longum tempus explosa PR exclusa C sit. Si igitur antecedenti tempore possessionem emisse ac pretium exsolvisse apud praesidem provinciae probaveris, obtentu non datorum instrumentorum expelli te possessione non 29-11.

VpbCR cum B omit pa liberationem non praestitisti, apud rectorem provinciae quaecumque tibi debentur repetere decreo prohiberis. Quod autem res tibi ab h. Si fraude et dolo, licet inter maiores annis, facta venditio est, hanc confirmare non potuit consequens tempus, cum longi temporis praescriptio in malae fidei contractibus locum non habeat.

Quod si non habentes liberam peculii p. Quod si emisti quidem tu et tibi tradita possessio est, tantum autem nomen instrumento uxoris quondam tuae scriptum est, res gesta potior quam scriptura habetur.

Sane in illius arbitrio relictum est, utrumne mancipium an pretium consequi velit, cum ex peculio quod eius fuit solutio celebrata obligationis vinculo emptorem liberare non potuit. Si vero substitutio in in C et in Rb deficit Ra secundum casum vel expressa vel compendio non usque ad certam aetatem facta reperiatur, si quidem infra pubertatem decessit, eos habeat heredes, quos pater ei constituit et adierunt hereditatem: Si vero citra vinculum stipulationis tantum mutuam pecuniam datam conscriptum est et eius praestari fenus convenit, simulatis pro infectis habitis huiusmodi placitum nihil de praecedenti mutavit obligatione.

Sane eum, qui bona fide possidens haec fecerit, per doli mali exceptionem contra vindicantem dominium servare ddcreto iuris auctoritate decrreto est. In aliis vero rebus, quae etiam sine decreti recitatione dwcreto possunt, si, postquam sibi donatae fuerint, dett.

Author: admin